Anime-Sugoi | ดูการ์ตูน ดูAnime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Ushio to Tora - ล่าอสูรกาย ภาค1+ภาค2 ตอนที่ 1-39 ซับไทย จบแล้ว

คาสิโนออนไลน์
Advertisement

Ushio to Tora - ล่าอสูรกาย ภาค1+ภาค2 ตอนที่ 1-39 ซับไทย จบแล้ว

Tag : ดูการ์ตูน Ushio to Tora - ล่าอสูรกาย ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,ดูอนิเมะ,ดูอนิเมะออนไลน์,อนิเมะ,พากย์ไทย,ซับไทย

เรื่องย่อ Ushio to Tora - ล่าอสูรกาย ซับไทย

อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียง เรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องปล่อยโทระออกมาจากหอก

ซับไทยโดย [Inuga-FS],[Darknessz]

ดูแล้ว : 1398.25K ครั้ง


Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 1 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 3 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอนที่ 14 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอนที่ 15 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอนที่ 16 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอนที่ 17 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอนที่ 18 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอนที่ 19 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอนที่ 20 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 21 ซับไทย | สำรองตอนที่ 21 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 22 ซับไทย | สำรองตอนที่ 22 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 23 ซับไทย | สำรองตอนที่ 23 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 24 ซับไทย | สำรองตอนที่ 24 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 25 ซับไทย | สำรองตอนที่ 25 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 26 ซับไทย | สำรองตอนที่ 26 ซับไทย

ภาค 2 (เป็นตอนต่อจาก 26)

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 27 ซับไทย | สำรองตอนที่ 27 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 28 ซับไทย | สำรองตอนที่ 28 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 29 ซับไทย | สำรองตอนที่ 29 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 30 ซับไทย | สำรองตอนที่ 30 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 31 ซับไทย | สำรองตอนที่ 31 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 32 ซับไทย | สำรองตอนที่ 32 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 33 ซับไทย | สำรองตอนที่ 33 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 34 ซับไทย | สำรองตอนที่ 34 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 35 ซับไทย | สำรองตอนที่ 35 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 36 ซับไทย | สำรองตอนที่ 36 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 37 ซับไทย | สำรองตอนที่ 37 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 38 ซับไทย | สำรองตอนที่ 38 ซับไทย

Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย ตอนที่ 39 จบ ซับไทย | สำรองตอนที่ 39 ซับไทย

ป้ายกำกับ

Ushio to Tora | Ushio to Tora ล่าอสูรกาย | Ushio to Tora 2nd Season | Comedy | Demons | Shounen | Supernatural | ซับไทย | จบแล้ว |ปิดป้ายนี้ ปิดป้ายนี้
ปิดป้ายนี้ ปิดป้ายนี้