Anime-Sugoi - ดูการ์ตูน Anime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย จบแล้ว

Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

เรื่องย่อ อนิเมะ Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ

เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม


รับชม Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ ทุกภาคได้ที่นี้


Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 01 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 02 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 03 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 04 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 05 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 06 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 07 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 08 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 09 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 29 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 30 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 31 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 32 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 33 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 34 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 35 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 36 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 37 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 38 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 39 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 41 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 42 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 43 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 44 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 45 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 46 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 47 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 48 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 49 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 50 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 50 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 51 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 51 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 52 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 52 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 53 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 53 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 54 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 54 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 55 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 55 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 56 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 56 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 57 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 57 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 58 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 58 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 59 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 59 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 60 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 60 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 61 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 61 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 62 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 62 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 63 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 63 พากย์ไทย

Fullmetal Alchemist Brotherhood ตอนที่ 64 จบ พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 64 พากย์ไทยป้ายกำกับ

Fullmetal Alchemist | แขนกลคนแปรธาตุ | Fullmetal Alchemist Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ | Action | Adventure | Drama | Fantasy | Magic | Shounen | Military | พากย์ไทย | จบแล้ว |ฝากกด Like หน่อยนะครับ ^^

โฆษณา