Anime-Sugoi - ดูการ์ตูน Anime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย จบแล้ว

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด

เรื่องย่อ อนิเมะ Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด

ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอมตะที่เรียกว่า อันเดด อยู่ 53 ตน เมื่อ 10,000 ปีก่อน อันเดดทั้ง 53 ตนได้ต่อสู้กันเพื่อหาสิทธิ์การเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปกครองโลกนี้ โดยผู้แพ้จะถูกผนึกศิลาผนึกไว้เป็นการ์ด ในท้ายที่สุดฮิวแมนอันเดดหรือมนุษย์ ก็เป็นผู้ชนะในศึกครั้งนั้นและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ถือสิทธิ์ครองโลกนี้

10,000 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันองค์กรB.O.A.R.D.ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอันเดด วันหนึ่งฮิโรเสะ โยชิโตะ ผู้ได้สูญเสียภรรยาไปได้ทำการปลดผนึกอันเดดเกือบทั้งหมด เพิ่อศึกษาหาความลับของชีวิตอมตะ ทางB.O.A.R.D.จึงได้ทำการสร้างระบบไรเดอร์ซิสเต็มขึ้น เพื่อใช้พลังของอันเดดในการผนึกเหล่าอันเดดลงในการ์ดอีกครั้ง


Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 29 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 29 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 30 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 30 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 31 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 31 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 32 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 32 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 33 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 33 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 34 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 34 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 35 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 35 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 36 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 36 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 37 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 37 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 38 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 38 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 39 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 39 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 40 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 40 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 41 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 41 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 42 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 42 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 43 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 43 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 44 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 44 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 45 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 45 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 46 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 46 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 47 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 47 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 48 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 48 พากย์ไทย

Kamen Rider Blade มาสค์ไรเดอร์เบลด ตอนที่ 49 จบ พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 49 พากย์ไทย


เดอะมูฟวี่

Kamen Rider Blade The Movie - Missing Ace พากย์ไทย

สำรอง

Kamen Rider Blade The Movie - Missing Ace พากย์ไทย

Kamen Rider Blade The Movie - Missing Ace พากย์ไทยป้ายกำกับ

Kamen Rider Blade | มาสค์ไรเดอร์เบลด | Kamen Rider Blade The Movie Missing Ace | Action | พากย์ไทย | จบแล้ว |ฝากกด Like หน่อยนะครับ ^^

โฆษณา