Anime-Sugoi - ดูการ์ตูน Anime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 1-8 (1-328) พากย์ไทย จบแล้ว

Gintama กินทามะ

เรื่องย่อ อนิเมะ Gintama กินทามะ

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่ทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ อดีตนักปฏิวัติ ที่มาเปิดสำนักงานที่รับแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น


ดู Gintama กินทามะ ทุกภาคคลิกที่นี้


Gintama กินทามะ ปี 1 ตอนที่ 1-49 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 001-002 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 1-2 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 003 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 3 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 004 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 4 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 005 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 5 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 006 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 6 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 007 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 7 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 008 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 8 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 009 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 9 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 010 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 10 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 011 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 11 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 012 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 12 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 013 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 13 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 014 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 14 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 015 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 15 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 016 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 16 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 017 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 17 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 018 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 18 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 019 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 19 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 020 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 20 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 021 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 21 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 022 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 22 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 023 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 23 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 024 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 24 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 025 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 25 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 026 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 26 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 027 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 27 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 028 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 28 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 029 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 29 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 030 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 30 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 031 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 31 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 032 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 32 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 033 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 33 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 034 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 34 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 035 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 35 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 036 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 36 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 037 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 37 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 038 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 38 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 039 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 39 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 040 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 40 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 041 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 41 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 042 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 42 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 043 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 43 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 044 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 44 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 045 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 45 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 046 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 46 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 047 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 47 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 048 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 48 พากย์ไทย

กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 049 พากย์ไทย สำรอง กินทามะ(Gintama) ตอนที่ 49 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 2 ตอนที่ 50-99 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.01 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.02 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.03 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.04 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.05 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.06 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.07 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.08 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.09 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.10 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.11 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี2 Vol.12 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี2 Vol.12 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 3 ตอนที่ 100-150 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.01 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.02 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.03 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.04 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.05 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.06 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.07 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.08 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.09 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.10 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.11 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.12 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี3 Vol.13 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี3 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 4 ตอนที่ 151-201 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.01 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.02 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.03 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.04 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.05 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.06 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.07 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.08 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.09 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.10 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.11 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.12 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี4 Vol.13 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี4 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 5 ตอนที่ 202-252 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.01 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.01 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.02 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.02 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.03 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.03 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.04 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.04 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.05 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.05 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.06 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.06 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.07 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.07 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.08 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.08 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.09 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.09 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.10 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.10 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.11 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.11 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.12 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.12 พากย์ไทย

Gintama กินทามะ ปี5 Vol.13 พากย์ไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี5 Vol.13 พากย์ไทย


Gintama กินทามะ ปี 6 ตอนที่ 253-265 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.1 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.2 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.3 ซับไทย

Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 6 Vol.4 ซับไทย


Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 - 316 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 01 (266) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 266 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 02 (267) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 267 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 03 (268) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 268 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 04 (269) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 269 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 05 (270) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 270 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 06 (271) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 271 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 07 (272) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 272 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 08 (273) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 273 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 09 (274) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 274 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 10 (275) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 275 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 11 (276) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 276 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 12 (277) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 277 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 13 (278) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 278 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 14 (279) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 279 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 15 (280) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 280 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 16 (281) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 281 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 17 (282) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 282 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 18 (283) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 283 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 19 (284) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 284 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 20 (285) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 285 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 21 (286) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 286 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 22 (287) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 287 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 23 (288) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 288 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 24 (289) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 289 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 25 (290) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 290 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 26 (291) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 291 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 27 (292) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 292 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 28 (293) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 293 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 29 (294) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 294 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 30 (295) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 295 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 31 (296) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 296 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 32 (297) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 297 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 33 (298) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 298 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 34 (299) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 299 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 35 (300) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 300 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 36 (301) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 301 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 37 (302) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 302 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 38 (303) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 303 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 39 (304) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 304 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 40 (305) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 305 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 41 (306) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 306 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 42 (307) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 307 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 43 (308) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 308 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 44 (309) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 309 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 45 (310) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 310 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 46 (311) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 311 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 47 (312) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 312 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 48 (313) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 313 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 49 (314) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 314 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 50 (315) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 315 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 51 (316) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ 316 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ OAD 1 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ OAD 1 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ OAD 2 ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 7 ตอนที่ OAD 2 ซับไทย


Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 316 - 328 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 01 (317) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 317 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 02 (318) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 318 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 03 (319) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 319 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 04 (320) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 320 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 05 (321) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 321 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 06 (322) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 322 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 07 (323) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 323 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 08 (324) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 324 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 09 (325) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 325 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 10 (326) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 326 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 11 (327) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 327 ซับไทย

Gintama 2015 กินทามะ ปี8 ตอนที่ 12 (328) ซับไทย สำรอง Gintama กินทามะ ปี 8 ตอนที่ 328 ซับไทย

 ป้ายกำกับ

Gintama | กินทามะ | Gintama 2017 | กินทามะ ปี 1 | กินทามะ ปี 2 | กินทามะ ปี 3 | กินทามะ ปี 4 | กินทามะ ปี 5 | กินทามะ ปี 6 | กินทามะ ปี 7 | กินทามะ ปี 8 | Action | Sci Fi | Comedy | Historical | Parody | Samurai | Shounen | พากย์ไทย | จบแล้ว | ซับไทย |ฝากกด Like หน่อยนะครับ ^^

โฆษณา