Anime-Sugoi - ดูการ์ตูน Anime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 1-76 ซับไทย ยังไม่จบ

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก

เรื่องย่อ อนิเมะ Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก

เย่เฉินอยู่ในโลกนี้มาหลายร้อยปีและสร้างความแข็งแกร่งอย่างมากยิ่งกว่านั้นการดำรงอยู่ของเขาก็เป็นตำนานมาโดยตลอด แต่พลังของโลกของเหล่าเทพเจ้าจะขยายไปอย่างช้าๆเข้าสู่โลกนี้โดยเริ่มจากการต่อสู้ที่โหดและดุร้ายที่สุด


Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 1-2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1-2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1-2 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 3-4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3-4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3-4 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอนที่ 14 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอนที่ 15 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอนที่ 16 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอนที่ 17 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอนที่ 18 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอนที่ 19 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอนที่ 20 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 21-22 ซับไทย | สำรองตอนที่ 21-22 ซับไทย | สำรองตอนที่ 21-22 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 23-24 ซับไทย | สำรองตอนที่ 23-24 ซับไทย | สำรองตอนที่ 23-24 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 25-26 ซับไทย | สำรองตอนที่ 25-26 ซับไทย | สำรองตอนที่ 25-26 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 27-28 ซับไทย | สำรองตอนที่ 27-28 ซับไทย | สำรองตอนที่ 27-28 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 29-30 ซับไทย | สำรองตอนที่ 29-30 ซับไทย | สำรองตอนที่ 29-30 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 31 ซับไทย | สำรองตอนที่ 31 ซับไทย | สำรองตอนที่ 31 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 32 ซับไทย | สำรองตอนที่ 32 ซับไทย | สำรองตอนที่ 32 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 33 ซับไทย | สำรองตอนที่ 33 ซับไทย | สำรองตอนที่ 33 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 34 ซับไทย | สำรองตอนที่ 34 ซับไทย | สำรองตอนที่ 34 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 35 ซับไทย | สำรองตอนที่ 35 ซับไทย | สำรองตอนที่ 35 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 36 ซับไทย | สำรองตอนที่ 36 ซับไทย | สำรองตอนที่ 36 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 37 ซับไทย | สำรองตอนที่ 37 ซับไทย | สำรองตอนที่ 37 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 38 ซับไทย | สำรองตอนที่ 38 ซับไทย | สำรองตอนที่ 38 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 39-40 ซับไทย | สำรองตอนที่ 39-40 ซับไทย | สำรองตอนที่ 39-40 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 41-42 ซับไทย | สำรองตอนที่ 41-42 ซับไทย | สำรองตอนที่ 41-42 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 43-44 ซับไทย | สำรองตอนที่ 43-44 ซับไทย | สำรองตอนที่ 43-44 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 45-46 ซับไทย | สำรองตอนที่ 45-46 ซับไทย | สำรองตอนที่ 45-46 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 47-48 ซับไทย | สำรองตอนที่ 47-48 ซับไทย | สำรองตอนที่ 47-48 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 49-50 ซับไทย | สำรองตอนที่ 49-50 ซับไทย | สำรองตอนที่ 49-50 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 51-52 ซับไทย | สำรองตอนที่ 51-52 ซับไทย | สำรองตอนที่ 51-52 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 53-54 ซับไทย | สำรองตอนที่ 53-54 ซับไทย | สำรองตอนที่ 53-54 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 55-56 ซับไทย | สำรองตอนที่ 55-56 ซับไทย | สำรองตอนที่ 55-56 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 57-58 ซับไทย | สำรองตอนที่ 57-58 ซับไทย | สำรองตอนที่ 57-58 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 59-60 ซับไทย | สำรองตอนที่ 59-60 ซับไทย | สำรองตอนที่ 59-60 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 61-62 ซับไทย | สำรองตอนที่ 61-62 ซับไทย | สำรองตอนที่ 61-62 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 63 ซับไทย | สำรองตอนที่ 63 ซับไทย | สำรองตอนที่ 63 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 64 ซับไทย | สำรองตอนที่ 64 ซับไทย | สำรองตอนที่ 64 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 65 ซับไทย | สำรองตอนที่ 65 ซับไทย | สำรองตอนที่ 65 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 66 ซับไทย | สำรองตอนที่ 66 ซับไทย | สำรองตอนที่ 66 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 67 ซับไทย | สำรองตอนที่ 67 ซับไทย | สำรองตอนที่ 67 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 68 ซับไทย | สำรองตอนที่ 68 ซับไทย | สำรองตอนที่ 68 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 69 ซับไทย | สำรองตอนที่ 69 ซับไทย | สำรองตอนที่ 69 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 70 ซับไทย | สำรองตอนที่ 70 ซับไทย | สำรองตอนที่ 70 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 71 ซับไทย | สำรองตอนที่ 71 ซับไทย | สำรองตอนที่ 71 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 72 ซับไทย | สำรองตอนที่ 72 ซับไทย | สำรองตอนที่ 72 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 73 ซับไทย | สำรองตอนที่ 73 ซับไทย | สำรองตอนที่ 73 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 74 ซับไทย | สำรองตอนที่ 74 ซับไทย | สำรองตอนที่ 74 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 75 ซับไทย | สำรองตอนที่ 75 ซับไทย | สำรองตอนที่ 75 ซับไทย

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ตอนที่ 76 ซับไทย | สำรองตอนที่ 76 ซับไทย | สำรองตอนที่ 76 ซับไทยป้ายกำกับ

Wan Jie Shen Zhu | พระเจ้าหมื่นโลก | Lord of the Universe | Adventure | Fantasy | ซับไทย | ยังไม่จบ |ฝากกด Like หน่อยนะครับ ^^

โฆษณา