Anime-Sugoi - ดูการ์ตูน Anime ดูการ์ตูนออนไลน์ อนิเมะพากย์ไทย อนิเมะซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 1-28 ซับไทย จบแล้ว

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN

เรื่องย่อ อนิเมะ Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN

ฟรีเรน นักเวทสาวได้ร่วมมือกับพวกผู้กล้าฮิลเมลจัดการจอมมารในช่วงสุดท้ายของการผจญภัยกว่าสิบปีและนำพาสันติสุขคืนสู่โลก เธอผู้เป็นเอลฟ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าพันปีได้สัญญาว่าจะกลับมาพบกับพวกฮิลเมลอีกครั้งและออกเดินทางคนเดียว หลังจากนั้น 50 ปี ฟรีเรนได้มาเยี่ยมเยือนฮิลเมล แต่ฮิลเมลกลับแก่ชราลงไปและอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตทั้งที่เธอยังเหมือนเมื่อ 50 ปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น เธอก็ได้เห็นฮิลเมลที่ความตายมาเยือนต่อหน้าต่อตา และได้ตระหนักว่าที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ "รู้จักมนุษย์" เอาเสียเลย ฟรีเรนผู้สำนึกเสียใจจึงได้ออกเดินทาง "เพื่อให้รู้จักมนุษย์" บนเส้นทางนั้น เธอได้พบกับผู้คนหลากหลาย ได้พบกับเรื่องราวมากมายที่กำลังรออยู่


แบบซับไทย (มีแบบพากย์ไทยอยู่ข้างล่าง)

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 1 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 3 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอนที่ 11 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอนที่ 12 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอนที่ 13 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอนที่ 14 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอนที่ 15 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอนที่ 16 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอนที่ 17 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอนที่ 18 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอนที่ 19 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอนที่ 20 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 21 ซับไทย | สำรองตอนที่ 21 ซับไทย | สำรองตอนที่ 21 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 22 ซับไทย | สำรองตอนที่ 22 ซับไทย | สำรองตอนที่ 22 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 23 ซับไทย | สำรองตอนที่ 23 ซับไทย | สำรองตอนที่ 23 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 24 ซับไทย | สำรองตอนที่ 24 ซับไทย | สำรองตอนที่ 24 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 25 ซับไทย | สำรองตอนที่ 25 ซับไทย | สำรองตอนที่ 25 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 26 ซับไทย | สำรองตอนที่ 26 ซับไทย | สำรองตอนที่ 26 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 27 ซับไทย | สำรองตอนที่ 27 ซับไทย | สำรองตอนที่ 27 ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 28 ซับไทย จบแล้ว | สำรองตอนที่ 28 ซับไทย | สำรองตอนที่ 28 ซับไทย


แบบพากย์ไทย (มีแบบซับไทยอยู่ข้างบน)

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 1 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 2 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 3 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 4 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 5 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 6 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 7 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 8 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 9 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 10 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 11 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 12 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 13 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 14 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 15 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 16 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 17 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 18 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 19 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 20 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 21 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 22 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 23 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 24 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 25 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 26 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 27 พากย์ไทย

Sousou no Frieren คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN ตอนที่ 28 พากย์ไทย จบแล้ว | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทย | สำรองตอนที่ 28 พากย์ไทยป้ายกำกับ

Sousou no Frieren | คำอธิฐานในวันที่จากลา FRIEREN | Adventure | Drama | Fantasy | Shounen | ซับไทย | จบแล้ว | พากย์ไทย |ฝากกด Like หน่อยนะครับ ^^

โฆษณา